Debatt

Takk fra redaksjonen

For at publikasjonene skal holde faglig mål er vi helt avhengige av kvalitetssikring fra våre fagfeller. I løpet av 2023 har en rekke fagpersoner bidratt til å vurdere innsendte arbeider. Redaksjonen takker følgende personer for fagfellevurderinger for Samfunnsøkonomen i 2023:

Bernt Arne Ødegaard

Bjarne Strøm

Eirik S. Amundsen

Erlend Bø

Gaute Torsvik

Geir Bjertnæs

Gisle Natvik

Gunnar Eskeland

Haakon Vennemo

Katinka Holstmark

Klaus Mohn

Knut Einar Rosendahl

Kristoffer Berg

Margrethe Aanesen

Martin Blomhoff Holm

Oddvar Kaarbø

Pål Ulvedal

Torberg Falch