Om oss

Samfunnsøkonomen er et fagtidsskrift som formidler økonomisk forskning og oppdatering innen det samfunnsvitenskaplige feltet i Norge.

Medlemmer av Samfunnsøkonomene mottar tidsskriftet per post i tillegg til abonnenter som inkluderer bedrifter, offentlige etater og privatpersoner.

ISSN 2703-9285

Redaktører

Lars-Erik Borge • NTNU 

Rune Jansen Hagen • UiB 

Jan Yngve Sand • RBB Economics