Rettelse

Rettelse

Halvor Mehlum
Håkon Tomter

I vår artikkel «Utlånsforskriften og beskranket etterspørsel» i forrige nummer av Samfunnsøkonomen (Mehlum og Tomter, 2023), kom vi i skade for å skrive «Eiendom Norge» der vi skulle skrevet «Norges Eiendomsmeglerforbund». Når vi retter dette og gjør noen øvrige, derav følgende, justeringer vil fire setninger i første spalte på side 38 bli seende slik ut.

I Oslo nådde andelen sekundærboliger en topp i 2018 da sekundærboliger utgjorde 17,4 prosent av boligmassen (Ambita og Norges Eiendomsmeglerforbund, 2021). Siden denne toppen har det vært en nedgang, og ved utgangen av 2021 var andelen nede i 16 prosent. Denne nedgangen i sekundærboligandel skyldes, i følge rapporten over, det noe labre utleiemarkedet under koronaen kombinert med den skjerpede formueskatten. Norges Eiendomsmeglerforbund v/ Geving (2022) fremhever også det skjerpede egenkapitalkravet som ble innført 1 januar 2017.

Referanser

Ambita og Norges Eiendomsmeglerforbund (2021). Sekundærboliger. Rapport 2021 Q2. Tilgjengelig fra: https://nef.no/wp-content/uploads/2021/08/Sekundaerboliger_2021Q2.pdf

Geving, C. O. (2022). Bunnivå for sekundærboliger. Eiendomsmegleren 84 (2), 6.

Mehlum, H. og H. Tomter (2023). Utlånsforskriften og beskranket etterspørsel. Samfunnsøkonomen 137 (2), 37–45.