Leder

Elon Musk «redder» dansk økonomi?

Jan Yngve Sand

Det er kanskje ikke helt korrekt å si at Elon Musk redder dansk økonomi, men Musk er en av mange kjendiser som offentlig har omtalt sin bruk av produkter som danske Novo Nordisk har utviklet, nemlig Ozempic og Wegovy hvor sistnevnte er ment til bruk i behandling av fedme. Kardashian-søstrenes vekttap, som vi alle naturligvis er svært opptatte av, sies også å være et resultat av det ene av disse legemidlene. Begge produktene er basert på samme virkestoff som opprinnelig ble utviklet for å behandle diabetes type 2. Det er sannsynligvis ikke som diabetesmedisin at disse produktene har bidratt til en formidabel økning av verdien til det som i dag er Europas mest verdifulle selskap, men heller bruken av begge disse produktene til behandling av fedme.

Etter at Musk meldte via Twitter om hans bruk av det ene av disse legemidlene for å holde vekten nede i oktober 2022 tok interessen for denne typen legemidler helt av i sosiale medier og skapte i perioder mangel på Ozempic, legemiddelet til behandling av diabetes. Den økte etterspørselen etter Ozempic var ikke til behandling av diabetes, men på grunn av legers «off-label» bruk mot fedme. Siden en stor del av den økte etterspørselen etter dette legemiddelet er til bruk utover det formål den har vært godkjent som betyr dette blant annet at hele kostnaden ved en slik behandling må betales av brukeren selv, noe som kan koste flere tusen kroner per måned. Selv med en så vidt høy pris har veksten i salget av legemiddelet økt med nesten 160% i første halvår.

Den sterke veksten i etterspørselen etter disse legemidlene har bidratt til at dansk økonomi har hatt en vekst på 1,7% første halvår i 2023, ifølge en artikkel i Dagens Næringsliv 7. september. Hvis man hadde tatt ut legemiddelindustrien ville resultatet vært at dansk økonomi hadde hatt en negativ vekst på -0,3%. Veksten i legemiddelselskaper som Novo Nordisk i Danmark har også bidratt til at industriproduksjonen i Danmark har økt med 11% det siste året, men om man hadde sett bort fra legemiddelindustrien ville resultatet vært en reduksjon på 11% for samme periode. I tillegg argumenterer enkelte for at den økningen man ser i omsetning av danske legemidler har bidratt til at den danske sentralbanken har kunnet holde en lavere styringsrente enn den styringsrenten som den europeiske sentralbanken holder.

Disse sideeffektene av legemidlene, så som økt økonomisk vekst, økt industriproduksjon, lavere boliglånsrente og kanskje også lavere arbeidsledighet, er neppe å gjenfinne på pakningsvedleggene til disse produktene. Selv om det kanskje ikke utelukkende er Elon Musk sitt ansvar at dansk økonomi er i bedre form enn den ellers ville vært, er det kanskje ikke urimelig å tillegge hans bidrag gjennom å skape en interesse for produktene i sosiale medier en viss tyngde. I så måte kan man kanskje i alle fall si at Musk og den etterfølgende interessen for disse produktene i sosiale medier har bidratt til å «redde» dansk økonomi.