Tema: Forskermøtet 2021

Nobelprisen i økonomi 2020

Sammendrag av plenumsforedrag på Forskermøtet 2021

Eirik Gaard Kristiansen

NHH Norges Handelshøyskole

Hvert år når det nærmer seg jul samles et forventningsfullt pressekorps i Det Kungliga Vetenskapsakademien for å høre om årets vinnere av Nobels minnepris i økonomi. I 2020 var det Stanford-forskerne Robert Wilson og Paul Milgrom som ble tildelt prisen for sine bidrag til å skape bedre forståelse av auksjonsteori og for å ha utviklet nye auksjonsformat. Auksjoner brukes for salg og kjøp av tjenester og varer og har stor praktisk betydning.

Før Wilson og Milgrom sine banebrytende bidrag til auksjonsteori var det uklart hvilke auksjonsformat (reglene for auksjonen) som sikret at selger oppnår høyest mulig pris eller at vinnerne er kjøper med høyest verdsettelse (eller lavest kostnad i en anbudskonkurranse). Et godt eksempel er salg av radiofrekvenser til bruk i mobiltelefonnettet. Verdien av en radiofrekvens i en region avhenger om mobilselskapet kan sikre seg tilsvarende frekvenser i nærliggende regioner. Noen er kanskje interessert i en frekvens i en region mens andre teleselskap har ambisjoner om å sikre seg flere regioner. Hvordan kan en sikre seg at de ulike frekvensene i de ulike regionene tilfaller de som har mest nytte av disse? Eller hvordan kan staten sikre seg høyest mulig inntekt? Slike utfordringer fikk Wilson og Milgrom til å utvikle nye auksjonsformat. I begynnelsen av 1994 ble «Simultaneous Multiple Round Auctions» introdusert med stor suksess og tatt i bruk i mange land i forbindelse med deregulering av telesektoren.

Det er ikke bare selger som må tenke seg grundig om før hun velger regler for en kommende auksjon (auksjonsformat). Også budgiverne har nytte av resonnementene til Wilson og Milgrom. Verdien til det som selges avhenger av flere faktorer; hvis jeg får tilslaget på et hus som legges ut for salg, vil jeg få gleden av å bo i det. Denne gleden kan være uavhengig av hva andre tenker om huset og da er kaller vi det privat verdi. Nobelprisvinneren i 1996, William S. Vickrey, gav en fullgod analyse av standard auksjoner med privat verdi. Denne analysen vil imidlertid være utilstrekkelig i alle de tilfellene hvor verdien av objektet er delvis felles for budgiverne. For eksempel vil de fleste som byr på et hus også tenke på den fremtidige salgsverdien av huset. Fremtidig markedsverdi vil representere en felles verdi for alle budgivere. De fleste objekter som auksjoneres kombinerer privat og felles verdi og her gir Vickrey sin analyse begrenset innsikt.

I første omgang undersøkte Wilson tilfellet med kun felles verdi og viste optimal budstrategi i slike tilfeller. Han viste også hvor lett det var å by for høyt og dermed bli utsatt for «vinners forbannelse». «Vinners forbannelse» oppstår når en har «glemt» å ta hensyn til at de andre budgiverne må ha lave anslag på fellesverdi (markedsverdi) når en selv vinner. Sagt på en annen måte, når en byr må en tenke på at hvis en går seirende ut av auksjonen er det et tegn på at alle andre har lave anslag på felles verdi. Hvis en glemmer at det å vinne tyder på at en har vel optimistisk anslag, så er en utsatt for «vinnere forbannelse». Opprinnelig brukte begrepet om auksjoner av letelisenser etter olje og vinneren var den med høyest anslag på oljereservoaret (fellesverdien). Empiri viste at vinnerne ofte tapte penger.

Sammen med medforfattere viste Milgrom at i realistiske auksjoner hvor både fellesverdi og privat verdi inngår i verdsettelsen finnes et generelt prinsipp, det såkalte «linkage principle,» som sikrer best mulig salgspris. Det innebærer at budene skal knyttes til så mye tilgjengelig informasjon som mulig. For eksempel bør selger binde seg til å avsløre en tilstandsrapport som skal utferdiges før et hus skal selges eller Nye Veier bør avsløre all informasjon om fjellet før det lyses ut anbudskonkurranse for utgraving av nye vegtunneler. En annen mulighet for å sikre at budgiverne sine bud knyttes til så mye informasjon som mulig er å la budgiverne gradvis øke sine bud (Engelsk auksjon). Etter hvert vil budgiverne avsløre sine verdiestimat ved å ikke høyne sine bud. Dette gir nyttig informasjon til gjenværende budgivere, som i forventning vil legge inn høyere bud.

Vinnerne av Nobel prisen i 2020 utviklet auksjonsteori slik at det er et blitt en praktisk og effektiv metode for å selge alle typer goder og tjenester.

Takk fra redaksjonen

For at publikasjonene skal holde faglig mål er vi helt avhengige av kvalitetssikring fra våre fagfeller. I løpet av 2020 har en rekke fagpersoner bidratt til å vurdere innsendte arbeider. Redaksjonen takker følgende personer for fagfellevurderinger for Samfunnsøkonomen i 2020:

Eirik S. Amundsen

Astrid Grasdal

Mikko Moilanen

Geir Asheim

Mads Greaker

Jarle Møen

Kurt Brekke

Torfinn Harding

Karl Rolf Pedersen

Gunnar Bårdsen

Hans Hvide

Christian Riis

Dag Morten Dalen

Kåre Johansen

Espen Sirnes

Gernot Doppelhofer

Julian V. Johnsen

Jostein Skaar

Jan Morten Dyrstad

Jorid Kalseth

Anders Skonhoft

Ranveig Falch

Lars Kirkebøen

Kjetil Storesletten

Sturla Fjesme

Diderik Lund

Gaute Torsvik

Finn Førsund

Klaus Mohn

Nils-Henrik M. von der Fehr